หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
นายทวีศักดิ์ ขัติวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
นายนิพนธ์ กันจินะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-102-066
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 22 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 21 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 23 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 64  
 
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 73  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 [ 6 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 [ 24 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 83  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 24 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 70  
 
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 [ 9 ก.พ. 2558 ]  อ่าน : 66  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 [ 15 ก.ย. 2550 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-102-066 โทรสาร : 053-102-068
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
จำนวนผู้เข้าชม 10,071,829 เริ่มนับ 8 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10