หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
นายทวีศักดิ์ ขัติวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
วิสัยทัศน์ อบต.สันกำแพง
"ความต้องการของประชาชนคือหนทางสู่การพัฒนาท้องถิ่น"
วัดป่าแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกำแพง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1
2
3
 
นายทวีศักดิ์ ขัติวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-960-8334
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 

กิจกรรม

 

กิจการสภา

 
 

กระดานสนทนา / ถาม-ตอบ(Q&A)
   
 
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ให้บริก (5 มิ.ย. 2564)    อ่าน 152  ตอบ 3  
เว็บไซต์ อบต.สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 เม.ย. 2564)    อ่าน 83  ตอบ 0  
   
 
   
 
 
 

ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง
   
 
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพื้นเรียบท้ายลาด ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพื้นเรียบท้ายลาด ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 [ 16 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 73 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพื้นเรียบท้ายลาด ชนิก 10 ล้ [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาหน้าอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำกา [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 48 
   
 
   
 
ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกพื้นเรียบท้ายลาด ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คั [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถานบ้านออน หมู่ที่ 14 (B7/64 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
   
 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1181  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1182  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1176  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1160 [กำหนดการ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1163 [เอกสารแนบ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 กศ. มท 0816.2/ว1174  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.5/ว1167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
สรุปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว1173  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1156 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1172  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3237  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
   
 
   
   
 
ชม0023.3/17731 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น รับเอกสารที่จังหวัด  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/17695 เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นรับเอกสารที่จังหวัด  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/17700 เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น รับเอกสารที่จังหวัด  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/17703 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (รับเอกสารที่จังหวัด)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/17717  เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (รับเอกสารที่จังหวัด)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/ว17704 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง ฝาง เเม่วาง สันป่าตอง เเละนายอำเภอหางดง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าบำเหน็จ บำนาญฯ  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/744  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุเเละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับนุน ฯ  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/ว17696 ถึง อำเภอทุกอำเภอ เเละทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นเเนวทางการประเมินประสิทธิภาพของ อปท ปี2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/17621 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เเละนายกเทศมนตรีเมืองเเม่เหียะ เรื่อง เเจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/ว17557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่า ฯ  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/17573 เรียน นายอำเภอเเม่เเจ่ม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/17572 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/ว742 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/ว17599  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/ว17600 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เเจ้งเเนวทางการดำเนินงานเเละบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์ โควิด-19  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/ว17589 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เเละเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่เเทนผู้จัดการสถานธนานุบาล ทต.ป่าเเดด  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/ว740 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการตามเเนวทางการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/ว741  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดเเละส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัลฯ  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/ว739 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นเเบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 64  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/ว17536  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม เเละนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
   
 
   
   
 
ทต.อมก๋อย ร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่อง บ่อเกรอะ บ่อซึม ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีดงเย็น เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีดงเย็น เรียน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-18 เรื่อง เชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.สันกำแพง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2564 ครั้งที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.สันกำแพง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2564 ครั้งที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านทับ เชิญชวน สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ เรียนรู้หลักสู [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และ [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยาก [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.สันกำแพง จดหมายข่าวเบี้ยปรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านทับ การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ทต.อมก๋อย ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
   
 
   
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์เด็กเล็ก อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคกการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับ ศูนย์เด็กเล็ก อบต. เดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]

   
 
   
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
ข้อมูลและบริการ
 
 
 
 
 
E-Service
 
แบบร้องเรียน คำร้องทั่วไป แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
 
 
 
       
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

OTOP ในตำบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกำแพง
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-102-066 โทรสาร : 053-102-068
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
จำนวนผู้เข้าชม 319,368 เริ่มนับ 8 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10