หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
นายทวีศักดิ์ ขัติวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
นายนิพนธ์ กันจินะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-102-066
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
ประวัติความเป็นมา
 
 
 
ประวัติตำบล
 
สันกำแพงเป็น แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ เป็นดินแดนที่มีผู้คนอาศัยหาเลี้ยงชีวิตมานาน นับพันปี จากการสำรวจพบหลัก ฐานทางโบราณคดีของนักวิชาการไม่ว่าจะเป็น โครงกระดูกมนุษย์ และสิ่งของเครื่องใช้ เช่น หอก เหล็ก เครื่อง เคลื่อบ นอกจากนั้น สันกำแพงยังได้ชื่อว่า เป็นแหล่งหัถตกรรมที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ เช่น
  ผ้าทอ,เครื่องเขิน,ไม้แกะสลัก และเครื่องเงินตีแผ่นแร่ชึ่งทำกันมากในบ้าน ป่าสักขวาง หมู่ที่13 ตำบลสันกำแพง
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้ถูกยกฐานะจากสภาตำบล ( นิติบุคคล ) ขึ้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่นประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยประกาศกระ- ทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้ประกาศใน
  พระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ 13 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
เนื้อที่ทั้งหมด 8.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,300 ไร่
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,037 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 2,810 คน คิดเป็นร้อยละ 46.55
  หญิง จำนวน 3,227 คน คิดเป็นร้อยละ 53.45
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,497 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 711.91 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ปูคา และตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลร้องวัวแดง และตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
ตำบลแม่ปูคา และตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลต้นเปา
อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
ม.1
ม.2
ม.3
ม.13
ม.4
ม.10
ม.11
ม.12
ม.14
ตำบลร้องวัวแดง
และตำบลทรายมูล
อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-102-066 โทรสาร : 053-102-068
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
จำนวนผู้เข้าชม 10,071,523 เริ่มนับ 8 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10