หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
นายทวีศักดิ์ ขัติวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-102-066
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.5/32319 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/32314  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.5/32434 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
  เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่แตง แม่ริม ดอยสะเก็ด สารภี ดอยหล่อ สันป่าตอง แม่วาง หางดง นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ฯ  [ 15 ต.ค. 2564 ]   
  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.อมก๋อย ไชยปราการ เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯ  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/32289 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะ พ.ศ. 2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/32283 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
 เรียน นอ.หางดง แม่แตง จอมทอง แม่ริม แม่แจ่ม ฝาง นายก ทม.ต้นเปา เรื่องการสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขอปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
  เรียน นอ.อมก๋อย แม่แจ่ม ฮอด ดอยเต่า จอมทอง สันป่าตอง กัลยาณิวัฒนา แม่แตง เชียงดาว ฝาง แม่อาย เรื่อง การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท.ฯ  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/32288 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 14 ต.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,394
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-102-066 โทรสาร : 053-102-068
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
จำนวนผู้เข้าชม 1,219,389 เริ่มนับ 8 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10